ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.ประกาศ 2.เอกสารประกอบ