280589657_368028515352468_8638302373925976706_n.jpg
 
ถนนดีมีคุณภาพ อบจ.ลำปางซ่อมสร้างถนนสาย ลป.ถ. 1 - 0033
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางเพื่อการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยของประชาชน
     การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย นับเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง นายวัฒนา สอนดี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ลำปาง ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1 - 0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 1,260 ม. หนา 0.05 ม พื้นที่จำนวน 10,080 ตร.ม. ก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     จากการตรวจสอบพบว่าการซ่อมสร้างถนนสายดังกล่าว มีขนาดและคุณภาพ ตรงตามรายละเอียดของโครงการฯ ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายของ อบจ.ลำปางในการนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน.
 
280788616_368028088685844_280367294049484654_n.jpg  280610949_368027742019212_4212758113890547966_n.jpg  280646334_368027668685886_5481959490692138170_n.jpg
280667625_368028945352425_5575591937700356311_n.jpg  280683208_368028345352485_4715968864253111718_n.jpg  280503990_368027775352542_4175553498078913129_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel