DSC_4221.JPG

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบผลการปฏฺิบัติงานและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3

DSC_4224.JPG  DSC_4229.JPG  DSC_4234.JPG

DSC_4222.JPG  DSC_4243.JPG  DSC_4219.JPG

 ข่าว : สุชาดา มะลิวัลย์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel