280266501_366816408807012_7299003579561638934_n.jpg
 
อบจ.ลำปางพร้อมขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมเตรียมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า หลังหัวหน้า Node สสส.ลำปางร่วมหารือ
     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.ส.ศิริพร ปัญญาเสน หัวหน้าหน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง (Node Flagship) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมคณะเข้าพบ น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เพื่อหารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือการจัดการหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรจังหวัด โดยขอให้ อบจ.ลำปางเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเฝ้าระวังป่าชุมชนพื้นที่รอบดอยพระบาทที่มีจำนวน 36 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่เขต อ.เมืองลำปาง อ.แม่ทะ และ อ.แม่เมาะ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในขณะปฏิบัติงานและการบริหารจัดการป่า
     นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนประสานความร่วมมือทำงานร่วมกัน เพราะปัญหาหมอกควันไฟป่าถือเป็นปัญหาสำคัญ สร้างผลกระทบทางสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ รวมถึงกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อบจ.ลำปางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมขอให้เร่งนำโครงการเข้ามาและประสานงานเพื่อจะได้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ คืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนลำปางต่อไป
#อบจ.ลำปางร่วมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
#อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#คืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนลำปาง
 
280456224_366816005473719_8038904764857774017_n.jpg  280512899_366816205473699_100069706306974298_n.jpg  280468454_366815868807066_2226419169477431550_n.jpg
280490806_366816252140361_3653878686909596583_n.jpg  280280131_366815778807075_1813240735448351693_n.jpg  280267964_366815792140407_7560500388837106012_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel