280126016_365562222265764_8779610455980952026_n.jpg
 
นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมหารือการประกวดวงสะล้อ ซอ ซึง พร้อมรับทราบปัญหาในพื้นที่ตำบลบ้านค่า
     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง หารือร่วมกับนางจิตรี จิวสันติการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ณ อาศรมศิลปินลำปาง ไร่ผดุงธรรม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการจัดการประกวด “วงสะล้อ ซอ ซึงและวงซอพื้นบ้าน” ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2565
จากนั้นนายเยี่ยม คำปวนบุตร นายก อบต.บ้านค่า พร้อมผู้นำท้องถิ่น ได้นำสำรวจพื้นที่ในเขต อบต.บ้านค่า ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ลำปาง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
1. สะพานบ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7
2. สะพานบ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 5
3. สะพานบ้านสบค่อม หมู่ที่ 1
 
280146362_365563375598982_5100589145141231505_n.jpg  280174377_365563288932324_810134187584865381_n.jpg  280180646_365562232265763_7140411567046927971_n.jpg
280202853_365563345598985_4688906862532028168_n.jpg  280233299_365563305598989_4222666594425810897_n.jpg  280296359_365563242265662_7613214393501859622_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel