271814662_7187709987935849_1790497452063241850_n.jpg
 
อบจ.ลำปางห่วงใยประชาชน​ นายกตวงรัตน์ส่งทีมงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่สตรี​ คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเขตอำเภอแม่พริก
ให้ได้รับการบริการสาธารณะที่เหมาะสม​ เพื่อส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
     วันที่ 13 มกราคม 2565​ เวลา​ 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนางสุพรรณี​ สุขสันต์​รุ่งเรือง​ รองปลัด​อบจ.​รักษา​ราชการ​แทน​ปลัด​ อบจ​ลำปาง​ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประชาชนตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปาง​ พื้นที่​อำเภอ​แม่พริก​ ประกอบ​ด้วย​
✅1.ราษฎร​ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง​ 4​ ราย
✅2.​ราษฎร​ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปุ​ 6​ ราย
✅3.ราษฎร​ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก​ 6​ ราย
✅4.ราษฎร​ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่พริก​ 6​ ราย
     โดยนายสมชัย สายด้วง​ นายกเทศมนตรีตำบลพระบาท​วัง​ตวง​ และ​ พ.ต.ท.พิมล​ คงทอง​ สมาชิกสภา​องค์​การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​ อำเภอ​แม่พริก​ ร่วมต้อนรับและร่วมมอบเครื่อง​อุปโภค​บริโภค​ดังกล่าว​ ณ​ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง​
     จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎร ซึ่งประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิตเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง​จำนวน​ 2​ ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งได้หารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
     โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง โดยบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดลำปาง
#อบจ.ลำปาง ส่งเสริมสนับสนุนและให้การสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริการสาธารณะที่เหมาะสม
#อบจ.ลำปางห่วงใยประชาชน
 
271735256_7187693721270809_3295595780875012843_n.jpg  271897583_7187471747959673_3864381467980779124_n.jpg  271857218_7187470554626459_449330102900728662_n.jpg
271911192_7187476977959150_8623806280650910495_n.jpg  271863148_7187709997935848_4191393143159996834_n.jpg  271756138_7187739594599555_3432539034259331855_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel