271700191_7172147146158800_2466073498543933037_n.jpg

     วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 และนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขตอำเภอแจ้ห่ม เขต 2 ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 251 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

271741498_7172147569492091_5232219051553942925_n.jpg  271699050_7172148306158684_4214241836903963382_n.jpg  271698331_7172147552825426_7647935497495366453_n.jpg

271716713_7172148776158637_8779089589643653058_n.jpg  271724897_7172149309491917_26337931491199350_n.jpg  271649750_7172148002825381_5256351015942626184_n.jpg

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel