DSC_3805.JPG

     วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ อบจ.ลำปาง ร่วมหารือกับศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ถึงแนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนด้านการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย ในการพัฒนา 4 ด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายก อบจ.ลำปาง ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต โดยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง.

DSC_3807.JPG  DSC_3808.JPG  DSC_3828.JPG

DSC_3813.JPG  DSC_3826.JPG  DSC_3832.JPG

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel