260358132_6872899592750225_2227118956188870316_n.jpg
 
เริ่ม...1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
⛳ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบจ.ลำปาง ประจำปี 2565 ⛳
👉👉 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และโรงแรม ทั้ง 13 อำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อำเภอเสริมงาม
วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 อำเภอเมืองปาน
วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564 อำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 9 และ 13 ธันวาคม 2564 อำเภอวังเหนือ
วันที่ 14 - 17 และ 22 ธันวาคม 2564 อำเภอเมืองลำปาง
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 อำเภอแม่พริก
วันที่ 24 และ 27 ธันวาคม 2564 อำเภอเถิน
วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 อำเภอสบปราบ
วันที่ 3 - 4 มกราคม 2565 อำเภอเกาะคา
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2565 อำเภอห้างฉัตร
วันที่ 7 และ 10 มกราคม 2564 อำเภอแม่เมาะ
วันที่ 11 - 12 มกราคม 2565 อำเภอแม่ทะ
วันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 อำเภองาว
#ท้องถิ่นจะพัฒนา ชาวประชาร่วมเสียภาษี
 
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel