259692813_6862489593791225_5178672801321862285_n.jpg
 
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 1
     โดยผู้เข้าร่วมประชุมภาคเช้า ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ภาคบ่าย ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นสรุปทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ อบจ.ลำปาง วิทยากรโดย อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารยุทธศาสตร์เชิงอนาคต (กกร.ลำปาง).
 
259741738_6862490227124495_7682250786484084267_n.jpg  259683608_6862489537124564_4180812242563910959_n.jpg  259536735_6862490400457811_346338906867504820_n.jpg
259549105_6862489437124574_758145825403806480_n.jpg  259673296_6862489337124584_8310861270804228956_n.jpg  259774738_6862488760457975_169440192044251924_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel