244400003_6608134959226691_729121739433965814_n.jpg
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประชุมรับฟังความคิดเห็น
“โครงการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง”
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปางและสวนสาธารณะหนองท้วม ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม
     โครงการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้าง บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบในการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด รวมถึงกำหนดให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ กำหนดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ​ และในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมประชุม ได้ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อดูสภาพพื้นที่จริง เพื่อให้การออกแบบโครงการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงมีความสมบูรณ์​ ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า​ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
 
244276614_6608134965893357_1500732949153194466_n.jpg  244281080_6608135125893341_78369189635141617_n.jpg  244404025_6608135142560006_3316150664445405842_n.jpg
244410452_6608135319226655_5531831629540587631_n.jpg  244417218_6608135279226659_3872960654384385436_n.jpg  244472165_6608135475893306_5888353010981669870_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง