244386584_6606503049389882_6681913019309247359_n.jpg
 
นายก “ตวงรัตน์” ต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง และตัวแทนชุมชน U2T
     วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ร่วมต้อนรับสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง นำโดย ร.ต.ชัย วงศ์ตระกูล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง ตัวแทนชุมชน U2T ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่ทะ เขต 2 เพื่อร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ลำปาง
     เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้มีความโดดเด่น และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาศักยภาพของชุมชนนำไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางต่อไป.
 
244390447_6606503646056489_4294481186932329563_n.jpg  244339531_6606503106056543_4994593231393489810_n.jpg  244251755_6606501146056739_8353650908831651634_n.jpg
244223001_6606502172723303_6706470996257827521_n.jpg  244231964_6606501942723326_7894505202722897901_n.jpg  244281131_6606502882723232_3101145055836589724_n.jpg
244205927_6606502946056559_6557050644311831004_n.jpg  244008183_6606503742723146_6208298244825237273_n.jpg  244253437_6606501196056734_7522168672474453577_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง