243837467_6592366697470184_7969513141184587978_n.jpg
     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และอสม.เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) ประกอบด้วย
1.ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จำนวน 51 ครัวเรือน
2.ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จำนวน 26 ครัวเรือน
3.บ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จำนวน 146 ครัวเรือน
โดยมีสมาชิกสภาอบจ.ลำปางในพื้นที่ ได้แก่ ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา อ.เมืองลำปาง เขต 8 , นายนิธิกร ธรรมลังกา อ.เมืองลำปาง เขต 9 และนายเชน ปานสังข์ อ.เสริมงาม ร่วมประสานและนำลงพื้นที่ ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม.และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
     นายก อบจ.กล่าวว่า ต้องการมาให้กำลังใจประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องกักตัว จึงนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และหากมีความต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งประสาน สจ.ในพื้นที่ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
     โอกาสนี้ได้สอบถามสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยความเป็นห่วง และขอให้ยังคงปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด เข้ารับการฉีดวัคซีน ฯลฯ
     อนึ่ง ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย พบว่ามีผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และจากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้สัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่ อ.เสริมงาม เกิดจากคลัสเตอร์ ร้านสะดวก 7-11 สาขาหน้า อ.เสริมงาม เริ่มเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบผู้ป่วยติดเชื้อลามไป ต.เสริมขวา บ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมกลาง บ้านสบเสริม ต.ทุ่งงาม บ้านทุ่งงาม
 
243574853_6592367177470136_2832043426076992952_n.jpg  243537774_6592368687469985_8344861379387947153_n.jpg  243584912_6592368040803383_7113456058358722190_n.jpg
243648318_6592368400803347_7085896645834297357_n.jpg  243837467_6592366697470184_7969513141184587978_n.jpg  243829173_6592366660803521_7758501226116710324_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง