นายก "ตวงรัตน์" ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.ลำปาง ณ โรงพยาบาลแม่พริก

 

242268707_6523123247727863_7068767345803048704_n.jpg

 

     วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.ลำปาง ณ โรงพยาบาลแม่พริก จ.ลำปาง เพื่อให้กำลังใจประชาชนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเช็ครายชื่อและจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     โดยนายประเสริฐ สันบุญเป็ง นายอำเภอแม่พริก พ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภา อบจ. ลำปาง เขต อำเภอแม่พริก นายธวัชชัย ปินเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก นายสมบัติ กาวิลเครือ สาธารณสุขอำเภอแม่พริก ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกา นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก และนางสุพรรณ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปุ ร่วมต้อนรับ
     นายก "ตวงรัตน์" ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน พร้อมทักทายประชาชนที่เข้ารับบริการเพื่อให้กำลังใจ และมอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มอบของว่างและเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนชาวลำปาง.
 
 
      242248485_6523124587727729_9061137598535661266_n.jpg     242265500_6523122027727985_4068182273658169349_n.jpg     242264683_6523146117725576_5926070147072607577_n.jpg   
 
                                                        242269145_6523142217725966_7407907919058140163_n.jpg      242306630_6523144024392452_3484923653473723104_n.jpg
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง