อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรม ปปช.น้อย สร้างต้นแบบการทำความดี
 
 
242191988_6511698985536956_1288215666069844148_n.jpg
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมให้กำลังใจทีมงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ปปช.น้อย อบจ.ลำปาง ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา
โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ปปช.น้อย อบจ.ลำปาง เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและปปช.น้อย อบจ.ลำปาง ให้เหมาะสมแก่นักเรียนตามระดับช่วงชั้น