241768333_6476888692351319_3204589390588195771_n.jpg
 
นายก"ตวงรัตน์ให้กำลังใจประชาชน-บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
ณ จุดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.ลำปาง รพ.แจ้ห่ม
     วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปางตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.ลำปาง ณ โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำลังใจประชาชนตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ลำปาง ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจเช็ครายชื่อและจัดเก็บเอกสาร โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวนทั้งสิ้น 509 คน
     ในการตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.ลำปาง ณ โรงพยาบาลแจ้ห่ม มีแพทย์หญิงพิมพ์วิไล วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่มนำนายกฯตวงรัตน์พร้อมคณะชมจุดให้บริการฉีดวัคซีน รวมทั้งพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
     โดยมีนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม เขต 2 นายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่มพร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มสตรีในพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะด้วยความอบอุ่น
     #โอกาสนี้ #นายกฯตวงรัตน์ได้พบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนโดยกล่าวว่าถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 #อย่างเข้มข้นด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อย#หลีกเลี่ยงไปพื้นที่แออัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
     ก่อนเดินทางกลับนายกฯ ตวงรัตน์ได้นำของว่างและเครื่องดื่มมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแทนคำขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนชาวลำปาง.
 
241655459_6476901425683379_3744764281867586481_n.jpg  241748672_6476910282349160_4067709910059658502_n.jpg  241800063_6476909152349273_4709688353675704153_n.jpg
241785951_6476899445683577_3287054506453254933_n.jpg  241804517_6476909672349221_1916868551179831120_n.jpg  241816977_6476898702350318_8519639579411618018_n.jpg
241857090_6476908749015980_2734252495773215712_n.jpg  241847475_6476899369016918_4634017348100754432_n.jpg  241829548_6476916132348575_97978923362847115_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง