นายก "ตวงรัตน์" นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบ ผอ.รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า - ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ เพื่อส่งมอบต่อผู้กักตัวในชุมชนซึ่งเป็นผู้เสี่ยงและ
ใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์โควิด-19
 
 
240821582_6416127785094077_8152285776594920756_n.jpg
 
วันที่ 3 กันยายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางพร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ 
นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย
นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิก อบจ.ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขต 6 และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กลุ่มเพื่อไทย นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบ
แก่นางกัญญาณัฐ ปินตาสาย ผอ.รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง เพื่อส่งมอบต่อผู้กักตัวในชุมชนที่เป็นผู้เสี่ยงและบุคคลใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์โควิด-19 ครัวน้องอั้ม จำนวน 36 ราย รวม 19 ครัวเรือน
จากนั้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบนางอรวรรณ ปันยศ ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ ม.3 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง เพื่อส่งมอบต่อผู้กักตัวในชุมชน
เนื่องจากพบคลัสเตอร์โควิด-19 จากร้านอาหารและร้านกาแฟ โดยในชุมชนมีผู้ที่ต้องกักตัว จำนวน 25 ราย รวม 12 ครัวเรือน
#นายก อบจ. ลำปาง กล่าวว่า ต้องการมาให้กำลังใจประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ โดยเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องกักตัว ดังนั้น จึงนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรค
โควิด-19 และหากมีความต้องการให้ช่วยเหลือสิ่งใดให้แจ้งประสาน สจ.ในพื้นที่ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป.
 
   240835950_6416137455093110_1382085277177452899_n.jpg    240752255_6416149488425240_6184747393098370889_n.jpg    240798840_6416140438426145_3373136755452779288_n.jpg           
 
                                  240828316_6416141021759420_6878043149489937741_n.jpg         240802193_6416138031759719_8371524660125561967_n.jpg   
 
 
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง