นายก "ตวงรัตน์" ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มอบรองนายกฯ พิษณุพล นำเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมอบบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน และบ้านทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
240822178_6411757015531154_7772509089990345548_n.jpg
 
📌วันที่ 2 กันยายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายนายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่นายถนอม สุจริต นายก อบต.แจ้ซ้อน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ร่วมรับมอบเพื่อนำไปมอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้กักตัวในชุมชนที่เป็นผู้เสี่ยงและบุคคลใกล้ชิด
ผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จำนวน 300 ราย รวมจำนวน 136 ครัวเรือน โดยนายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเมืองปาน ร่วมประสานงานและลงพื้นที่
📌จากนั้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่นายนิตย์ แม่ก๋วม นายก อบต.ทุ่งฮั้ว โดยนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ ร่วมในการรับมอบเพื่อส่งมอบต่อ
ชาวบ้านซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในชุมชนบ้านทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จำนวน 159 ราย รวมจำนวน 105 ครัวเรือน โดยนายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภาฯ อำเภอวังเหนือ เขต 2 ร่วมประสานงานและลงพื้นที่
# ทั้งนี้ ได้นำความห่วงใยจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ #ฝากไปยังประชาชนในพื้นที่ โดยขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด รวมถึงสุขภาพจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลให้แข็งแรงด้วยเช่นกัน.
 
 
                                            240829319_6411591908880998_1635321021610446377_n.jpg            240834862_6411592245547631_3630085291935745866_n.jpg      
 
           240828786_6411596588880530_7982225028324205879_n.jpg     240785646_6411592565547599_1234868092559675388_n.jpg     240785958_6411596445547211_6606699487870404432_n.jpg
 
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง