นายก "ตวงรัตน์" เปิดนิทรรศการ "สมุนไพรไทย อนาคตไทย" ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
 
 
240825250_6411140595592796_6127876777232024615_n.jpg
 
 
♦️วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการ "สมุนไพรไทย อนาคตไทย" (The Wisdom of Thai Herbs Exhibition) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายประหยัด
แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1 ร่วมในพิธีเปิดฯ
♦️โครงการนิทรรศการ สมุนไพรไทย อนาคตไทย (The Wisdom of Thai Herbs Exhibition) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 242 มีความรู้และเข้าใจในการเลือกใช้สมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดความคิดเพื่อสร้างรายได้จากสมุนไพร
♦️ซึ่งปัจจุบันมีการนำสมุนไพรไทยหลายชนิดมาเป็นทางเลือกในการรักษาและป้องกันโรค ในรูปแบบของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังเป็นกระสนิยม เช่น  นำฟ้าทะลายโจรมาใช้บรรเทาอาการของโรคโควิด-19 หรือนำกัญชามาสกัดเพื่อประโยชน์ในการทางการแพทย์ เป็นต้น
♦️จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดย นายก อบจ.ลำปาง สอบถามด้วยความสนใจ เนื่องจาก อบจ.ลำปางได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิธีการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยและนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพรสำหรับบริโภคในครัวเรือน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในครัวเรือน เป็นต้น.
  
        240483352_6411172015589654_7499855627461029557_n.jpg      240796239_6411170322256490_2147647274075437755_n.jpg       240728084_6411171075589748_1495061468626495173_n.jpg  
 
       240827536_6411170672256455_9070801984687265946_n.jpg      240830328_6411172182256304_8668127922998219749_n.jpg      240829234_6411172412256281_4330439768974545228_n.jpg
 
                    
  ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง