อบจ.ลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเครื่องจักร-จนท.กำจัดวัชพืชบริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่ปุง อ.แม่ทะ แก้ปัญหาลำห้วยตื้นเขิน น้ำเน่าเสีย ส่งผลให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
240714771_6405786949461494_5468294729538020043_n.jpg
 
♦️อบจ.ลำปาง ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดวัชพืชลอยน้ำ และผักตบชวา ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เนื่องจากได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ประกอบด้วยบ้านแม่ปุง หมู่ที่7 บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกำจัดวัชพืชบริเวณลำห้วยแม่ปุงในพื้นที่ ต.น้ำโจ้
♦️ #โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกองช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหน้าฝายกั้นลำห้วยแม่ปุง ตัวที่ 1 ช่วงสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ซึ่งมีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นบางช่วง ทำให้ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำจากฝายเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และอุปโภคบริโภค
♦️จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนำเครื่องจักรกลและบุคลากรของ อบจ.ลำปาง กำจัดวัชพืชขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ 6-10 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วยทำให้น้ำสะอาด ไม่เน่าเสีย ไม่ตื้นเขิน การไหลของกระแสน้ำคล่องตัวดีขึ้น สัตว์น้ำขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ประชาชนสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และอุปโภคบริโภค ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน
#นับเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของนายกฯ ตวงรัตน์ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
และขอให้ประชาชนได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ โปรดช่วยกันดูแลรักษา เพื่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
                  240811142_6405786816128174_6267096346262827768_n.jpg       240794958_6405787182794804_278258158421149367_n.jpg      240778484_6405787286128127_6891409673945317894_n.jpg
 
                 240708509_6405786286128227_8188699868161584279_n.jpg        240446715_6405785409461648_5948676544048995135_n.jpg      240714817_6405787576128098_1461699658725104721_n.jpg
 
 

 ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง