221931275_6237506286289562_1175711759498466756_n.jpg
 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”
 
โดยพบว่า มีรายชื่อ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง” รวมอยู่ด้วย ในลำดับที่ 14 ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 28,300 คน
#อบจ.ลำปาง #ได้เปิดให้แจ้งชื่อลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ 50,000 คน​ #เมื่อวันที่​ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา​ เพื่อรับวัคซีน ฟรี‼
โดยได้รับจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#ล๊อตแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม​ 2564 จำนวน 21,700 คน
#ล่าสุด วันที่ 30 กรกฎาคม​ 2564 ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอีก 28,300 คน ซึ่งครบตามจำนวนที่สั่งจอง 50,000 คน
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง