DSC_9267.JPG
 
นายก อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จังหวัดลำปาง
     วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์กรหลัก คือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ซึ่งนำโดย นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยน และรับฟังวิสัยทัศน์การดำเนินงาน แบบบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง
 
DSC_9270.JPG  DSC_9294.JPG  DSC_9303.JPG
DSC_9300.JPG  DSC_9329.JPG  DSC_9331.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง