141793299_5324682647571935_1149998091506665409_o.jpg
 
     ช่วงเช้าของวันที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้การต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นำโดยนางสุมาลี จังเกษม นายกสมาคม ฯ , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางโดยนายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานสภาฯ , สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครลำปาง โดยนายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร นายกสมาคม ฯ และที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา โดยนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคนปัจจุบัน
 
141327631_5324691764237690_5864765048156465397_o.jpg  142050299_5324682677571932_702543842512796838_o.jpg  141545990_5324772854229581_5812388065441678383_o.jpg
141191001_5324772747562925_5210141120362919497_o.jpg  141177099_5324684394238427_4684255682640654953_o.jpg  140630271_5324688764237990_4196093572593274365_o.jpg
140350245_5324772830896250_7213235496769728968_o.jpg  142221811_5324691757571024_7926423347041909967_o.jpg  142051922_5324772877562912_2617111788416546690_o.jpg
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel