289420151_396409192514400_5563624200077520698_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน ณ ท่าน้ำหลังจวนผู้ว่าราชการฯ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
     สืบเนื่องจากจังหวัดลำปางกำหนดจัดกิจกรรม “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ปัญหาแม่น้ำวัง” เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังระยะเร่งด่วน โดยในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ อบจ.ลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำวัง ไหล่ทาง และริมตลิ่ง ตั้งแต่สะพานช้างเผือก (หลังจวนผู้ว่าฯ) ถึงสะพานเขลางค์นคร (ท่ามะโอ) ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำวังให้เกิดความสะอาด สวยงาม ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำวัง เพื่อเกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตของวิถีชุมชน.
 
289438999_396415129180473_7771101120886886724_n.jpg  289401514_396417169180269_1758924574075758009_n.jpg  289440912_396415489180437_6987156377935770606_n.jpg
289578791_396415262513793_5092950815541602111_n.jpg  289638755_396415189180467_79507934276600514_n.jpg  289409622_396414985847154_4423542740656726761_n.jpg
289592390_396416095847043_2210630025002618770_n.jpg  289289385_396415895847063_5184636470998263100_n.jpg  289467698_396414459180540_3672795310123373207_n.jpg
ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel