121169136_4870560492984155_6534881071283374542_n.jpg

     วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการรักษ์แม่น้ำวัง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) เทศบาลนครลำปาง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไข ฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวัง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

121210284_4870563136317224_15509086025497915_n.jpg  121326487_4870568719649999_7565001794696535901_n.jpg  121143511_4870574296316108_2180733492980729601_n.jpg

121098708_4870567502983454_4460232114408703520_n.jpg  121254466_4870567792983425_3505375255280086655_n.jpg  121254464_4870562622983942_6924378586552775813_n.jpg

ภาพ : หัวหน้าสุทิตย์ มงคลคลี

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel