กลโกง.png

จังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่าได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

     กรณีการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง ในการชักชวนหรือหลอกลวงโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก และการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง กล่าวคือให้ประชาชนร่วมลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านสะดวกซื้อ และศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว โดยกล่าวอ้างว่ามีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนและจะมีผลตอบแทนสมาชิกที่เข้าร่วมการลงทุนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณา หรือค่าอื่นๆ ซึ่งหากประชาชนหลงเชื่อจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับยับยั้ง และมิให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

หากพบเห็นพฤติกรรมการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมในเขตพื้นที่ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1567