ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

..                                          

                     

                    

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ “บึงราชนกเกมส์” ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ "บึงราชนกเกมส์" ครั้งที่ 1 / 2556 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

                    

มาร่วมแบ่งปันหน้านี้

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed