ที่พักในจังหวัดลำปาง

ให้เรตสมาชิก

   คลิกดู รายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดลำปาง


ภาพโรงแรมที่พักในจังหวัดลำปาง(บางส่วน)

โรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง

Mar281116212Ff Mar28111649EJRMar28111545QqJ


โรงแรมลำปางเวียงทอง


pic1-bedroom

 
โรงแรมเวียงลคอร

pic1-wienglakor-hotelpic1-restaurant 

ลำปางริเวอร์ลอร์ด

Mar28113516yia Mar281133558Qx
Mar28113504RTc

โรงแรมคิมซิตี้

hotelkimcity kimsuite 01restaurant 3

 


  คลิกดู รายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดลำปาง


ตราสัญลักษณ์ อบจ.ลำปาง

ให้เรตสมาชิก

..

pao logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของตราเครื่องหมายสัญลักษณ์

                  

ไก่ขาว หมายถึง   สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

ขนไก่และขวดน้ำหมึก หมายถึง การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ฟันเฟือง หมายถึง   การขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

                           

ความหมายของสี

 

        พื้นในวงกลมสีเขียว  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

       ขอบวงกลมรอบนอกสีบานเย็น หมายถึง สีประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

PAO Struct

** คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดขยาย

 

เพลงประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

     

pao logo

รายชื่อเพลง คลิกฟัง
1. มาร์ช อบจ. ลำปาง
2. ขอเป็นที่หนึ่งใจ
3. คนละไม้ คนละมือ
4. มาพร้อมใจกัน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ให้เรตสมาชิก

 08

 

คลิกเพื่อแสดงบุคลากรที่สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

 

     หน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินการบริหารส่วนจังหวัด และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย