โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรก ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 (Covid-19) ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทาง วิธีการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการเรียนการสอนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนในรูปแบบปกติค่อนข้างดี ทั้งนี้ทางโรงเรียนวอแก้ววิทยายังคงคอยเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน โรคระบาดและสุขภาพอนามัยของเด็กและทางโรงเรียนต่อไป


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. หนังเสีอเวียน สถ.
  3. ปฏิทินกิจกรรม
December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
next
prev