ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 7.00 น. ท่านที่ปรึกษานายกผอ.สมพร นาคพิทักษ์ และคณะผู้พัฒนาโรงเรียน และท่านบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เตรียมพร้อมโรงเรียนวอแก้ววิทยา และทำการสังเกตการณ์ ในการเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่คณะครูโรงเรียนวอแก้ว ในการพัฒนาโรงเรียนและแนวทางในการดำเนินการในการจัดการศึกษาในอนาคต