พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 151

          ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00 น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร กล่าวเปิดงานและให้แนวนโยบายด้านการจัดการศึกษาฯ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา เพื่อแสดงความตั้งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยา แก่เหล่าผู้ปกครองในการบริหารพัฒนาโรงเรียนฯ ในการนี้มีท่านส.อบจ.บุญเนตร เตชะอุ่นและท่าน ส.อบจ.ประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยานำโดยท่าน ผอ.สมพร นาคพิทักษ์ และคณะ กล่าวทักทายผู้ปกครอง พร้อมทั้งแสดงแนวทางและความตั้งใจให้เหล่าผู้ปกครองได้รับฟัง