เปิดให้บริการประชาชนแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

          ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดให้บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลาการด้านการศึกษา เข้าชมแล้ว 

          โดยที่ยังคงทำตามระเบียบของการควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัด (COVID-19) โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตามเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน ได้แก่

รอบที่ 1 รอบเช้า 9.00-12.00 น.

รอบที่ 2 รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.

          สนใจเข้ารับชมศูนย์ฯ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 

โทร 054-237-662 โทรสาร 054-237-662 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ สามารถจองการเข้าชมศูนย์ฯ ทางออนไลน์ ผ่านการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์

Website: CLICK !

 

ศึกษาวิธีการใช้งานระบบจองออนไลน์ได้ที่

Website: CLICK !