กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงปกป้อง คุ้มครอง บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และพี่น้องจังหวัดลำปางทุกท่าน

ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ ยิ้มสดใสกันถ้วนหน้า สมปรารถนาทุกประการ ก้าวผ่านภัยอันตรายใดๆทั้งปวง

ขอสิ่งที่ดีจงมีแด่ท่านทุกคน
โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง