เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อประสานงานกับทางโรงเรียน ในการเตรียมการรับนโยบายด้านการศึกษาในอนาคตและร่วมนิเทศน์การศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการการสอน ตรวจสอบอาคารสถานที่ และทำการเยี่ยมการปฏิบัติหน้าด้านการเรียนการสอนของคุณครู