วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปา จัดพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) และภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง