นายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคารศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ 131 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติราชการในอนาคตสืบไป