วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง นำโดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง.