วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 - 17.30 น.

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและลงระบบของผู้รับบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ณ หอประชุมอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง                                         

                                             

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม