วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 - 17.30 น.

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและลงระบบของผู้รับบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม