วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

รองนายก อบจ.ลำปาง นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา​แนะนำ  การให้บริการ  การฉีดวัคซีน​ซิโนฟาร์ม ณ​ โรงพยาบาลเกาะคา จ.ลำปาง

  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม