วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม 5 ส สำนักงาน (Big Cleaning Day)

                              

    

     

    

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม