ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง>> นายก อบจ.ลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาว
นายก อบจ.ลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตภัยพิบัติฯ รวม 4,507 ผืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้นำผ้าห่มกันหนาวตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง มอบแก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือและอำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ 2 ใน 4 อำเภอ ที่จังหวัดลำปางได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว ประกอบด้วย อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในเขตตำบลร่องเคาะ ตำบลวังใต้ ตำบลวังทรายคำ ตำบลวังทอง ตำบลวังแก้ว ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จากนั้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2553 ได้ร่วมกับ ?โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน? SCG เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภองาว ตำบลบ้านหวด (บ้านแม่ขุนหวด) 300 ผืน ตำบลบ้านร้อง (บ้านสบป๋อน) 300 ผืน และ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จำนวน 300 ผืน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,507 ผืน

นางสุนี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความยินดีและมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือราษฎรในทุกพื้นที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยจังหวัดลำปางได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ใดที่มีความประสงค์ขอรับผ้าห่มกันหนาวสามารถแจ้งประสานผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ.ในพื้นที่ของท่าน แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นเขตที่จังหวัดลำปางประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวเท่านั้น.


ผู้ป้อน :: นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

ผู้เขียนข่าว ::นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

ผู้ถ่ายภาพ ::นางนงนุช จอมวงศ์ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว

วันที่ ::14 ธันวาคม 2553 เวลา ::12:39:12

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน ::242ภาพประกอบข่าว


คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่